Certyfikat ISO 9001:2009
w zakresie wytwarzania opakowań z tektury